برچسب: عوامل خودکشی
مشکلات مالی و افسردگی مهم‌ترین عوامل خودکشی 
در میان ایرانیان

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مشکلات مالی و افسردگی مهم‌ترین عوامل خودکشی 
در میان ایرانیان
 دنیای حقوق: این روزها خودکشی پدیده‌ای نادر و دور از ذهن نیست. یکی به خاطر فقر، دیگری به دلیل مشکلات خانوادگی و آن‌یکی به خاطر بیکاری سعی می‌کند، پایان زندگی خود را رقم زند.

مشکلات مالی و افسردگی مهم‌ترین عوامل خودکشی در میان ایرانیان
 گزارش سازمان جهانی بهداشت که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد…