برچسب: عوامل جرم زا
پیش‌گیری غیر کیفری از بزه‌‌دیدگی اطفال
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پیش‌گیری غیر کیفری از بزه‌‌دیدگی اطفال

آزار و خشونت علیه اطفال، از جمله مسایلی است که سابقه‌ای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده‌ای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد می‌شود. آسیب‌پذیری به دلیل ضعف جسمی، پایین بودن سن، متزلزل بودن موقعیت اجتماعی از جمله مواردی است که همواره این گروه را در معرض خطر بزه‌‌دیدگی قرار می‌دهد؛ بنابراین اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخی خصوصیات که آنان را به بزه‌دیده بالقوه تبدیل می‌سازد، نیازمند حمایت و پیش‌بینی راهکارهای جهت کاهش و یا حذف عوامل جرم‌زا می‌نماید…