برچسب: عوامل توکل در قرآن
راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش
17 شهریور 1395
بدون دیدگاه

راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش

راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش توکل واقعی به خداوند مانع از توسل به اسباب نیست و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. توکل حقیقی وقتی حاصل می‌شود که انسان همه کارهایی را که در عالم هستی انجام می‌گیرد، از جانب پروردگار بداند و هیچ قدرتی را جز او مؤثر نداند و معتقد…..