برچسب: عوارض نوسازی
نحوه اعتراض به عوارض شهرداری
6 دی 1395
بدون دیدگاه

نحوه اعتراض به عوارض شهرداری

نحوه اعتراض به عوارض شهرداری   یکی از منابع مهم درآمدهای پایدار برای شهرداریها موضوع «عوارض خدمات شهری» است؛ عوارض نوسازی، دفع پسماند، صدور پروانه ساخت و به‌طورکلی سایر خدمات ارائه‌شده مشمول عوارض، بخش مهمی از درآمدهای شهرداریها را به خود اختصاص می‌دهند. شهرداریها به صورت خودمختار مجاز به وضع عوارض در شهرها نبوده و…..

آنچه وارث باید بداند
24 آبان 1395
بدون دیدگاه

آنچه وارث باید بداند

آنچه وارث باید بداند قسمت دوم مالیات بر ارث، مالیاتی است که به ماترک متوفی تعلق می‌گیرد. وراث برای تقسیم ماترک و انتقال اموال متوفی، نیاز به دریافت گواهی واریز مالیات بر ارث دارند و این گواهی پس از تشکیل پرونده مالیاتی، ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات، توسط اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی صادر…..

شش‌دانگ این خانه به نام شما
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

شش‌دانگ این خانه به نام شما

شش‌دانگ این خانه به نام شما     برای خریدوفروش یک ملک یا خانه، پیدا کردن یک مشتری یا طرف حساب مناسب نخستین و مهم‌ترین قدم است؛ فرد خوش اعتباری که بتوان به او اعتماد کرد و ملکی را باقیمت مناسب از او خرید و یا برای فروش یک ملک روی آن حساب کرد. تا…..