برچسب: عنصر مادي جرم خيانت در امانت
خیانت در امانت و مجازاتهای قانونی آن
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

خیانت در امانت و مجازاتهای قانونی آن

جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته‌های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه‌های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است…