برچسب: عمليات حراجي
چه کسی تاجر محسوب می‌شود؟
2 آذر 1395
بدون دیدگاه

چه کسی تاجر محسوب می‌شود؟

چه کسی تاجر محسوب می‌شود؟ بر اساس ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. چون لفظ «معاملات تجارتی» در بدو امر نامفهوم است و نیاز به تبیین قانون‌گذار دارد، در ماده 2 این عبارت را تعریف کرده است و در قاعده اولی، تاجر را کسی می‌داند…..