برچسب: علی اکبرطه
علی اکبرطه

۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

علی اکبرطه


علی اکبرطه ، درعیدقربان سال ۱۲۷۸ ( ش ) در تهران به دنیا آمد . تحصیلات خود را در علوم قدیمه ، فقه و اصول ، ادبیات فارسی و عرب ، حقوق اسلامی در مدارس و حوزه‌های علمیه تهران به پایان 
رساند .

سپس زیر نظر دایی خود معین السادات طه که از پیشکسوتان وکالت در عدلیه بود ، به کار آموزی پرداخت…