برچسب: علوم جنایی
بررسی مجازات نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی سال 1392
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی مجازات نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی سال 1392

بررسی مجازات نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نویسنده: مصطفی عابدزاده چکیده نظام نیمه آزادی یکی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی است که به پیروی از دگرگونیهای علوم جنایی در کشورهای غربی به‌نظام کیفری کشورمان راه‌یافته است. این شیوه از اجرای مجازات در پاسخ به ناکارآمدیهای زندان پدید آمده است. نظام نیمه…..

بـزه‌دیـده شنـاسـی
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بـزه‌دیـده شنـاسـی

بزه‌دیده شناسی، علمی که قریب به سه دهه است جای خود را در مباحث علوم جنایی بازنموده است و به محققین متصل به سیستم عدالت کیفری و جرم‌شناسان تفهیم نموده است در دایره‌ی وقوع جرم، سهامدارانی فراتر از «مجرم و جرم» حضور دارند و بزه‌دیده به‌عنوان مهم‌ترین سهامداری که جرم را متحمل شده؛ باید موردتوجه قرار گیرد…