برچسب: عقود معین
بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـاده ۴۶۸ ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است…

لزوم تفکیک قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

لزوم تفکیک قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی

در زبان و ادبیات حقوقی کشورمان در استعمال واژه و عناوین «قراردادهای بین‌المللی» و «معاهدات بین‌المللی» غالباً تفریقی نمی‌شود. عده‌ای از حقوق‌دانان و اندیشمندان با یکسان تلقی نمودند. معانی هر و نتیجتاً متعارف بودند. آنها در آثار و تألیفات خود هر یک از عناوین مزبور را به‌جای دیگری به کار می‌گیرند…

تبیین ماهیت قرارداد رحم جایگزین
5 بهمن 1395
بدون دیدگاه

تبیین ماهیت قرارداد رحم جایگزین

در اثر پیشرفتهای چشم‌گیر علم پزشکی، استفاده از درمانهای کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی، رو به افزایش است. یکی از روشهای نوین درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین می باشد...

بررسی جرم معامله معارض
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

بررسی جرم معامله معارض

بررسی جرم معامله معارض بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می‌کنند، معاملات معارض عبارت‌اند از این‌که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به‌طوری‌که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. [1] عنصر قانونی بزه معامله معارض ماده ۱۱۷ قانون ثبت‌اسناد و…..

قالبهایی که دولت برای انعقاد
 قرار داد از آنها استفاده می‌کند 

22 تیر 1395
بدون دیدگاه

قالبهایی که دولت برای انعقاد
 قرار داد از آنها استفاده می‌کند 


قالبهایی که دولت برای انعقاد
 قرار داد از آنها استفاده می‌کند طبق آنچه در ماده ۱۸۳ قانون مدنی آمده است، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین دو نفر رابطه…..