برچسب: عقد دایم
طلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

طلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی

حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده‌ 1129 ق.م است. آن‌چه از این ماده استنباط می‌گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد …

آیا با خواندن صیغه نامزدی 
زن و مرد از هم ارث می برند

۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا با خواندن صیغه نامزدی 
زن و مرد از هم ارث می برند


پرسش: در برخی از خانواده‌های ایرانی رسم است که قبل از ازدواج دایم، برای ایجاد محرمیت، صیغه نامزدی می‌خوانند.
از نظر قانونی، در این مدت که هنوز عقد دایم خوانده نشده و به ثبت هم نرسیده، تکلیف این صیغه چیست و آیا دو طرف از یکدیگر ارث می برند؟؟؟