برچسب: عقد تمليکي
زمان انتقال مالکیت در بیع عین معیّن
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

زمان انتقال مالکیت در بیع عین معیّن

زمان انتقال مالکیت در بیع عین معیّن نویسندگان: سجاد شهباز قهفرخی، محمد رسول آهنگران، علیرضا نوری امامزاده‌ای چکیده: زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع‌شده نسبت به‌عین معین، ازجمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار است. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از…..