برچسب: عرضه
دانشگاهها باید از عرضه محوری 
به سمت تقاضامحوری حرکت کنند

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دانشگاهها باید از عرضه محوری 
به سمت تقاضامحوری حرکت کنند


سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:
باید دانشگاهها و مراکز علمی کشور از عرضه محوری به سمت تقاضامحوری حرکت کنند.
 مراسم تودیع محمدمهدی لطفی و معارفه حسن میرزا بزرگ سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور محمدحسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم برگزار شد.
…