برچسب: عدلیه
نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ( قسمت36)
7 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ( قسمت36)

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند…

قانون راجع به انکار زوجیت
25 دی 1395
بدون دیدگاه

قانون راجع به انکار زوجیت

هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تادیبی و یا به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود….

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (1)
14 دی 1395
بدون دیدگاه

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (1)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (1)     محمد زرنگ   دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت…..

چگونگی تدوین و تکمیل قانون
29 تیر 1395
بدون دیدگاه

چگونگی تدوین و تکمیل قانون

قبل از هر چیز بـهتر اسـت مـختصری پیرامون «قانون» و منظور آنرا نگاشته و سپس به درج شمه‌ای‌ از تاریخ چگونگی و تدوین‌ و تکمیل قانون در ایران بعد از مشروطیت بپردازیم.
اگر بـرای قانون دو مفهوم «عام» و «خاص» در‌ نظر‌ گیریم، به مفهوم «عام» کلمه یعنی اصول کاری که بر همه علوم و فنون و به‌طور کلی بر همه‌چیز عـالم بـه فراخور حال و موقعیت حاکم است…

یادی از چهره مشهور حقوقی محمود سرشار

22 تیر 1395
بدون دیدگاه

یادی از چهره مشهور حقوقی محمود سرشار


یادی از چهره مشهور حقوقی محمود سرشار محمود سرشار، در سال ۱۲۸۰ (ش) در تهران به‌دنیا آمد. در کودکی پدرش را از دست داد و در دامان مادر دانشمند و با تقوای خود پرورش یافت. دوره ابتدایی را در دبستان فرهنگ و دوره متوسطه را در دبیرستان اتحاد به پایان رساند. سپس برای فراگیری زبان…..