برچسب: عدالت کیفری
پیشگیری از جرم
2 خرداد 1396
بدون دیدگاه

پیشگیری از جرم

مترجمان: دکتر امین اله زمانی،‌ مریم مهذب ناشر: مجد سال انتشار: 1395 قیمت: 22000 تومان افزایش نرخ ارتکاب جرایم و فقدان امکانات و هزینه‌های لازم جهت اعمال سیاستهای کیفری، موجب شده است که موضوع پیشگیری از جرم به عنوان واکنشی پیش‌بینی نسبت به پدیده مجرمانه، مورد توجه محافل دانشگاهی و مقامات سیاستگذار و مجریان مربوط…..

تفرید فرآیند کیفری پیش از صدور حکم
2 خرداد 1396
بدون دیدگاه

تفرید فرآیند کیفری پیش از صدور حکم

نویسندگان: محمدعلی مهدوی ثابت، محمد کیانی،‌ زهرا سلیمان‌آبادی چکیده گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم‌شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می‌توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم…..

نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه‌دیده
3 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه‌دیده

هم‌زمان با حرکت نظام عدالت کیفری به سمت اتخاذ رویکردهای اصلاحی- ترمیمی در برخورد با پدیده بزهکاری و به ویژه بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان به‌عنوان یک آسیب اجتماعی، زمینه لازم برای حضور متخصصان علوم اجتماعی، روانشناسی و جرم‌شناسی در کنار سایر کارگذاران سیستم عدالت کیفری فراهم گردید …

بهرهمندی از وکیل؛ حق بزه دیده
10 اسفند 1395
بدون دیدگاه

بهرهمندی از وکیل؛ حق بزه دیده

بسیار سالها بود که علوم جنایی حول محور جرم و مجرم رشد و نمو کرد و به همین جهت فقط دو هدف برای دادرسی کیفری شناخته‌شده بود …

دادگاههای کیفری بینالمللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری
7 اسفند 1395
بدون دیدگاه

دادگاههای کیفری بینالمللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری

دادگاههای کیفری بین‌المللی به‌موازات توسعه‌ای که در سالهای اخیر پیدا کرده‌اند، مورد بررسی و انتقاد همه واقع‌شده‌اند. بخشی از این بررسیها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت‌بندی می‌شوند…

تصمیمات تقنینی، قضائی و اجرائی نهادهای حقوقی، در سیطره نسنجیدگی
30 بهمن 1395
بدون دیدگاه

تصمیمات تقنینی، قضائی و اجرائی نهادهای حقوقی، در سیطره نسنجیدگی

سیاست جنایی، منظومه‌ای میان‌رشته‌ای و متشکل از چندین نظام تعامل گر ملی- حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره‌جویی می‌کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد…

اختیارات وسیع قضات در تأمین‌های کیفری و پیامدهای مثبت و منفی
15 دی 1395
بدون دیدگاه

اختیارات وسیع قضات در تأمین‌های کیفری و پیامدهای مثبت و منفی

اختیارات وسیع قضات در تأمین‌های کیفری و پیامدهای مثبت و منفی   عنوان: آزادی عمل قضایی در صدور قرارهای تأمین کیفری   نویسنده: غلامحسین الهام،‌ مصطفی نصیری چکیده آزادی عمل ازجمله مفاهیمی است که تحت تأثیر ورود مطالعات تجربی به حوزه عدالت کیفری موردتوجه قرارگرفته است. منظور از آزادی عمل مجموعه اختیاراتی است که عملاً…..

آینده پژوهی در عدالت کیفری
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

آینده پژوهی در عدالت کیفری

چکیده جهان معاصر، آوردگاه تحولات شگرف و شتابنده شده است و تغییرات چنان غافلگیر کننده و برق آسا از راه می رسند که حتی لحظه ای درنگ می تواند به بهای گزاف غافلگیریِ راهبردی در عرصه های گوناگونِ فردا تمام شود و این خطر وجود دارد که اگر رویکردهای خود را متناسب با تهدیدها و…..

ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی

ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی   نویسنده: مهین سبحانی چکیده سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، در کنار سایر سازوکارهای کیفری و غیر کیفری در جوامع انتقالی ازجمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیمهای پیشین و یا جنگهای داخلی استفاده‌شده است. بااین‌وجود، در خصوص…..

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه «از حضور صرف تا کنش فعالانه»
26 مهر 1395
بدون دیدگاه

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه «از حضور صرف تا کنش فعالانه»

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه «از حضور صرف تا کنش فعالانه» مجید قورچی بیگی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی شرح موضوع این جستار به بررسی دادنامه‌ای می‌پردازد که در آن دادگاه تجدیدنظر به‌درستی وفق بند «ج» ماده 14 بر اساس «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی…..