برچسب: عدالت خانه
نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت دوم)
27 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت دوم)

کودتای سوم اسفند 1299 هـ. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیشتر به رهبر نظامی کودتا وابسته است …

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (5)
20 دی 1395
بدون دیدگاه

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (5)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (5) محمد زرنگ  1285-1304 ه.ش دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی،…..

نظام قضایی از مشروطه تا روی‌کار آمدن رضاخان قسمت (3)
18 دی 1395
بدون دیدگاه

نظام قضایی از مشروطه تا روی‌کار آمدن رضاخان قسمت (3)

نظام قضایی از مشروطه تا روی‌کار آمدن رضاخان قسمت (3) محمد زرنگ 1285- 1304 هـ. ش دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت…..

تاریخچه حقوق ورزشی
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

تاریخچه حقوق ورزشی

تاریخچه حقوق ورزشی تاریخچه حقوق ورزشی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: – قبل از انقلاب مشروطه: تا قبل از این تاریخ رسیدگی به امور قضائی مردم تابع عرف و شرع بوده و ازآنجاکه عرف زیر نفوذ جریانات سیاسی بوده؛ سابقه‌ای در مورد ورزش به دست نیامده و در مورد ورزش بیشتر از کتب…..