برچسب: عاشق جوان و معشوقه ی پیر
عاشق جوان و معشوقه‌ی پیر
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

عاشق جوان و معشوقه‌ی پیر

عاشق جوان و معشوقه‌ی پیر     مثل اغلب موارد پرونده‌ای به قاضی ارجاع شد که با شکایت شاکی تشکیل‌شده بود. شاکی مادر نسبتاً جوانی بود که پسرش 17 سال داشت. مادر زود ازدواج‌کرده بود و پسر جوان نیز اولین و تنها فرزندش بود. شاید بخواهید بدانید موضوع شکایت چه بود و برای چه از…..