برچسب: عابران پیاده
حقوق و تکالیف عابران پیاده
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

حقوق و تکالیف عابران پیاده

حقوق و تکالیف عابران پیاده     بدون تردید یکی از قربانیان اصلی سوانح و حوادث ترافیکی در جهان و کشور ما، عابران پیاده هستند که درصد قابل‌توجهی از تلفات انسانی را تشکیل می‌دهند. به‌طوری‌که در برخی مناطق شهری تا 30 درصد از کشته‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. میانگین تلفات انسانی عابران پیاده نیز…..