برچسب: ظن
ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟
31 شهریور 1395
بدون دیدگاه

ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟

ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟   نویسنده: اصغر عربیان چکیده اماره در منابع فقهی به هر دلیلی که کاشفیت از واقع داشته باشد اطلاق می‌شود؛ کاشفیتی که از منظر فقها و اصولیین قطعی و تام نیست، بلکه نوعاً پذیرش حجیت آن به لحاظ افادۀ ظن معتبر است. شهادت شهود (بینه) نیز که…..