برچسب: ظرفیتهای دوره دکتری پیام نور
محدودیت دانشگاه پیام نور برای پذیرش دانشجوی دکتری
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

محدودیت دانشگاه پیام نور برای پذیرش دانشجوی دکتری

معاون آموزشی وزارت علوم درباره ایجاد محدودیت در ظرفیتهای دوره دکتری پیام نور گفت: آمایش آموزش عالی به ما تکلیف کرده مأموریت‌گرایی به‌ عنوان یک اصل در تمام دانشگاهها مدنظر قرار گیرد…