برچسب: ظاهر در عدم تبرع
نشست قضایی- مقصود از «ظاهر در عدم تبرع »در ماده 265 قانون مدنی
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

نشست قضایی- مقصود از «ظاهر در عدم تبرع »در ماده 265 قانون مدنی

نشست قضایی- مقصود از «ظاهر در عدم تبرع »در ماده 265 قانون مدنی نشست قضایی مورخ 9/4/93 قضات مجتمع قضایی شهید مدنی: نظر اکثریت: بدواً لازم است جایگاه ماده 265 قانون مدنی [2] را در قانون مذکور موردتوجه قرار دهیم. این ماده در فصل 6 از باب سقوط تعهدات آورده شده است؛ یعنی فرض بر…..