برچسب: طهارت مولد
شرایط گواهان در فقه فریقین (با توجه به قانون)
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

شرایط گواهان در فقه فریقین (با توجه به قانون)

شرایط گواهان در فقه فریقین (با توجه به قانون)     نویسنده: احمد مراد خانی چکیده: جایگاه شهادت و گواهی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرطهای معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می‌کند. با توجه به آیات و…..

شرایط گواهان در فقه فر‌یقین (با توجه به قانون)
2 شهریور 1395
بدون دیدگاه

شرایط گواهان در فقه فر‌یقین (با توجه به قانون)

شرایط گواهان در فقه فر‌یقین (با توجه به قانون) نویسنده: احمد مراد خانی چکیده: جایگاه شهادت و گواهی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرطهای معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می‌کند. با توجه به آیات و روایات و…..