برچسب: طلبکاران پول و مسکن
تشریح آخرین وضعیت پرونده نگین غرب
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

تشریح آخرین وضعیت پرونده نگین غرب

تشریح آخرین وضعیت پرونده نگین غرب     رئیس‌کل دادگستری استان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده نگین غرب، گفت: بخش اعظم این پرونده توسط شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر انجام‌شده و بخش دیگر این پرونده نیز در حال انجام است. غلامحسین اسماعیلی با تشریح آخرین وضعیت پرونده نگین غرب، اظهار کرد: تا به امروز اکثریت…..