برچسب: طلاق و فرزندان
حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان)
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان)

نگارنده در خصوص فصل‌بندی این کتاب چنین توضیح داده است: در این کتاب، نظام حقوق خانواده در ایران مورد بررسی قرار گرفته و گاهی نیز به‌صورت تطبیقی به نظامهای دیگر اشاره شده است. فصل اول این کتاب به مباحث ازدواج و طلاق اختصاص دارد. مباحث نکاح در هفت گروه دسته‌بندی شده است…