برچسب: طرح های صنعتی
ابعاد حقوقی صیانت از طرح‌های صنعتی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ابعاد حقوقی صیانت از طرح‌های صنعتی

دنیای اقتصاد یکی از اصلی‌ترین موضوعات علم حقوق را تشکیل می‌دهد. هر جا صحبت از رقابت‌های اقتصادی باشد خواه‌ناخواه سخن بعدی اختلافاتی خواهد بود که بابت همین رقابت‌ها ایجاد می‌شود. هر چند علم حقوق باید این اختلافات را حل‌و‌فصل کند، هنر اصلی این است که به فکر پیشگیری از وقوع آنها باشد. از این بابت…..

تاریخچه قانون ثبت اختراعات در ایران
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه قانون ثبت اختراعات در ایران

بر اساس قانون هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که مدعی ابداع محصول صنعتی جدید باشد یا وسیله جدیدی کشف یا راه و روشی را برای به دست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی به دست آورد، می‌‌تواند مورد اختراع یا طرح خود را به ثبت رسانده و گواهی ثبت اختراع دریافت کند و این آغاز ثبت جهانی و حمایتهای مادی و معنوی از این اختراع یا ابداع در کشور و خارج از کشور خواهد بود…