برچسب: ضمان عقدی
ضمان معاوضی در بیع
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ضمان معاوضی در بیع

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است…

نوآوریهای سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (2)
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نوآوریهای سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (2)

نوآوریهای سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (2)   نویسنده:سیدمصطفی محقق داماد چکیده: این مقاله بخش دوم از نظرات بدیع و نوآوریهای سید طباطبایی یزدی در مباحث فقهی ضمان عقدی است. در بخش نخست 5 مسئله مورد تحلیل قرار گرفت و پژوهشگران ارجمند در مقایسه با نظرات مشهور فقیهان به ابداعی بودن آنها دست…..