برچسب: ضمان تبعی
مبلغ ضمانت‌نامه بانکی
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مبلغ ضمانت‌نامه بانکی

ضمانت‌نامه مستقل ازجمله ابزارهای تضمینی در مبادلات بین‌المللی و داخلی است. اگرچه کارکرد این ابزار همچون ضمان تبعی، تضمین تعهد پایه است، اما به جهت استقلال ضمانت‌نامه بانکی از روابط پایه، از آن متمایز است. یکی از آثار استقلال ضمانت‌نامه بانکی، پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه بدون استناد و توجه به قرارداد پایه است…