برچسب: ضمانت نامه
اصلاحی در قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران
۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اصلاحی در قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۷/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایـران و به استناد ماده (۷) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ…..

آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق

به پیوست آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق (به انضمام لوح فشرده)، مصوب موضوع ماده (۸۵) قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد…

مجموعه اسناد کاربردی ضمانت‌نامه و پرداختهای بین‌المللی
۲۹ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجموعه اسناد کاربردی ضمانت‌نامه و پرداختهای بین‌المللی

این کتاب دربردارنده مقررات و کنوانسیونهایی ازجمله (مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه URDG758، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسناد (UCP600)، کنوانسیونهای ژنو، 7 ژوئن 1930 در مورد سفته و برات، کنوانسیون راجع ‌به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته‌ها- ژنو، 7 ژوئن 1930، کنوانسیون راجع به …

مبلغ ضمانت‌نامه بانکی
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مبلغ ضمانت‌نامه بانکی

ضمانت‌نامه مستقل ازجمله ابزارهای تضمینی در مبادلات بین‌المللی و داخلی است. اگرچه کارکرد این ابزار همچون ضمان تبعی، تضمین تعهد پایه است، اما به جهت استقلال ضمانت‌نامه بانکی از روابط پایه، از آن متمایز است. یکی از آثار استقلال ضمانت‌نامه بانکی، پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه بدون استناد و توجه به قرارداد پایه است…