برچسب: ضمانت اجرای قانونی
روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی (قسمت اول)
11 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی (قسمت اول)

مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه (در اینجا منظور بانک)دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید…

ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی

ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی نویسندگان: راضیه عبدالصمدی؛ احمد هنردوست؛ صدیقه جوان چکیده مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ‌یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز در خصوص ماهیت و قلمرو آن…..