برچسب: ضرر و زیان
پرسش و پاسخ حقوقی
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

این‌جانب در حدود 2 سال قبل ملکی را خریداری نموده که دارای دو خط تلفن ثابت می‌باشد…

پرسش و پاسخ حقوقی
11 اسفند 1395
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

اعتبار معامله‌ای که روی یک ورق کاغذ معمولی نوشته شود …

«عدم النفع» و «منافع ممکن الحصول»
30 آبان 1395
بدون دیدگاه

«عدم النفع» و «منافع ممکن الحصول»

در روش قـانـون گـذاری ایـران گاه تعارض هایی مشاهده می شود که ایجاب می نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی <مـنـافـع ممکن الحصول> و <عدم النفع> اشاره کرد. بعضی از حقوق دانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می دانند. به…..

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

23 تیر 1395
بدون دیدگاه

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه
وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به‌طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به‌طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند…