برچسب: ضامن
ضمانت
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضمانت

معمولاً منظور ما از به کار بردن لفظ ضمانت، «عقد ضمان» است. ماده 648 قانون مدنی آن را به این صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت‌اند از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌گیرد.»…

علم ، اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط مؤثرنمی باشد و ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن نمی‌باشد
۲۶ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

علم ، اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط مؤثرنمی باشد و ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن نمی‌باشد

شماره پرونده ۱۹۵۸ ـ ۶۲ ـ ۹۲ سؤال شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت  اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه  اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه…..