برچسب: ضابط دادگستری
تحلیل حقوقی بحث محیط بانان

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تحلیل حقوقی بحث محیط بانان


یک وکیل دادگستری با تأکید براین که «همیشه بهترین شیوه کاهش بار جرایم پیشگیری از جرم است نه برخورد کیفری بعد از وقوع جرم» گفت: در رابطه با جرایمی که در حوزه محیط‌زیست اتفاق می‌افتند، تمرکز باید بر پیشگیری از وقوع جرم باشد…