برچسب: ضابطان
پلیس تخصصی در امور قضایی تشکیل می شود
27 شهریور 1395
بدون دیدگاه

پلیس تخصصی در امور قضایی تشکیل می شود

پلیس تخصصی در امور قضایی تشکیل می شود سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگیهای لایحه پلیس قضایی، پیش‌بینی ایجاد پلیس تخصصی در امور قضایی است که زیر نظر مستقیم ریاست محترم قوه قضاییه و مستقل از نیروی انتظامی تشکیل می‌شود. جعفر کاظم پور با اشاره به اینکه…..