برچسب: صیادی
حملات مهندسی اجتماعی

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حملات مهندسی اجتماعی
حملات مهندسی اجتماعی و دسترسی به اطلاعات فردی می‌تواند توسط افراد معمولی صورت بگیرد، بنابراین کاربر باید همیشه نسبت به محیط اطراف آگاه باشد.
 مهندسی اجتماعی یا social engineering، سوءاستفاده زیرکانه از تمایل طبیعی انسان به اعتماد کردن است که به کمک مجموعه‌ای از تکنیکها، فرد را به فاش کردن اطلاعات یا انجام کارهایی خاص متقاعد می‌کند….