برچسب: صورتهای وحشتناک حیوانی
جلوگیری انبیا از رهاسازی طبیعت
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جلوگیری انبیا از رهاسازی طبیعت

قوه وهم و غضب و شهوت، اگر از جنود رحمانی باشند و تسلیم عقل و انبیا شوند، موجب سعادت انسان می شوند و اگر رها باشند و از جنود شیطانی شوند و وهم، برآ ن دونیرو حاکم باشد، شقاوت آورند. هیچ‌یک از انبیا (ع) نگفته‌اند که باید شهوت و غضب و وهم را به‌کلی از بین برد، بلکه باید جلوی آنها را گرفت تا در سایه عقل و قانون الهی انجام‌ وظیفه کنند. هرکدام از آنها اگر رها باشد، فساد می‌کند…