برچسب: صنعت بیمه
چه بیمه‌هایی مرتبط با ساختمان وجود دارد؟
۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چه بیمه‌هایی مرتبط با ساختمان وجود دارد؟

چه بیمه‌هایی مرتبط با ساختمان وجود دارد؟ بر اساس‌ قانون‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ ایران‌، تمام ‌افراد جامعه‌ اعم‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ در قبال‌ زیان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ دیگران‌ مسؤول‌ هستند و نسبت‌ به جبران‌ آن‌ باید اقدام‌ کنند. با توجه‌ به‌ گستردگی‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ افراد در آپارتمانها‌، بیمه‌‌نامه‌‌های‌ متنوعی‌ در این‌ زمینه‌ ارائه‌شده…..

نماینده مردم کرمان در مجلس دهم: 
نبود مجری قانون
 در صنعت بیمه

۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نماینده مردم کرمان در مجلس دهم: 
نبود مجری قانون
 در صنعت بیمه


نماینده مردم کرمان در مجلس دهم و عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در مجلس نهم گفت: بیشتر مشکلات صنعت بیمه به دلیل ضعف در نظارت بیمه مرکزی بوده و چنانچه صنعت به قوانین توجه کند می‌تواند مسائل خود را حل کند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم و نماینده مردم کرمان در مجلس دهم درباره مشکلات صنعت بیمه کشور و اینکه مجلس جدید چه کمکی می‌تواند به حل این مشکل بکند گفت…