برچسب: صلاحیت شخصی
ضرورتهای حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
11 اسفند 1395
بدون دیدگاه

ضرورتهای حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان

در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. با سپری شدن دوره نظام ارباب‌رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطه شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست…

دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظامهای حقوقی امریکا و اروپا
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظامهای حقوقی امریکا و اروپا

دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظامهای حقوقی امریکا و اروپا نویسندگان: همایون مافی؛ سودابه اسدیان چکیده پیدایش اینترنت زندگی اجتماعی را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. فضای مجازی فارغ از محدودیتهای جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط سریع و کمهزینه را برای اشخاص در سراسر دنیا فراهم آورده است. افزایش قراردادهای…..