برچسب: صدور کارت
صدور کارتهای بین‌المللی دانشجویی و اساتید

۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

صدور کارتهای بین‌المللی دانشجویی و اساتید


کارتهای بین‌المللی دانشگاهی ISIC و ITIC برای دانشجویان و اساتید و تمام دانشگاههای سراسر کشور صادر می‌شود.
 اداره کل امور فرهنگی دانشگاه تهران تنها نماینده انحصاری در کشور با پشتیبانی سازمان بین‌المللی یونسکو، کارتهای بین‌المللی دانشگاهی ISIC و ITIC را برای دانشجویان و اساتید و تمام دانشگاههای سراسر کشور صادر می‌کند…