برچسب: صدور قرار موقوفی
پرسش و پاسخ
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ

پرسش: در صورت طرح شکایت و عدم احراز سمت شاکی، چه تصمیمی اتخاذ می‌شود؟..