برچسب: صدور رای
تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست
۲۴ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست

تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نیست شماره پرونده ۱۲۸۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴ نظر مشورتی شماره 7/95/121  مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش: با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم­علیه می‌باشد یا صرف درخواست کفایت می…..

تشکیل سالانه 12 هزارپرونده خطای پزشکی

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تشکیل سالانه 12 هزارپرونده خطای پزشکی


قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: سالانه 800 میلیون خدمات پزشکی به مردم ارایه می‌شود این درحالی است که بین 12 تا 13 هزار پرونده در خصوص خطاهای پزشکی در کشور تشکیل می‌شود.
وی افزود:
در 800 میلیون خدمت ما حتی یک مورد بستری را یک خدمت می‌دانیم که براساس آمارها، فقط یک دهم درصد این خدمات منجر به تشکیل پرونده خطا و تخلف پزشکی می‌شود.
وی ادامه داد…