برچسب: صداقت در رفتار یا معاملات
تعریفی از حسن­ نیت
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعریفی از حسن­ نیت

اصل حسن­ نیت از زمان روم باستان وارد حقوق شد و در حقوق جدید نیز در فرانسه با گسترش روابط بازرگانی در قرن شانزدهم میلادی گرایش بیشتری نسبت به این اصل پدید آمد.[1] جابر در رساله‌ی خود را در سال 1899 در دانشگاه پاریس به آثار مدنی حسن نیت اختصاص داد و در قرن اخیر نیز رساله‌ی دکترای ریپر با عنوان «قاعده‌ی اخلاقی در تعهدات مدنی» به این اصل پرداخته است.[2]…