برچسب: شکل گرایی در حقوق
نگاهی انتقادی به شکل‌گرایی در حقوق
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاهی انتقادی به شکل‌گرایی در حقوق

شکل‌گرایی، یکی از رویکردهای کهن، همواره بحثها و چالشهایی را در حوزه منطق حقوق به همراه داشته است. این رویکرد بر شکل یا صورت قواعد تأکید نموده و آن را از محتوای آنها جدا می‌داند. شکل‌گرایی زمانی رویکرد غالب در نظامهای حقوقی بود، اما امروزه با نقد و بازبینی جدی روبه‌رو شده است…