برچسب: شکايت
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

عدم ابطال بند 4 ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر بجنورد مصوب سال 1385 کلاسه پرونده: 93/419 شماره دادنامه: 274 شاکی: آقای غلامحسین … بسم‌الله الرحمن الرحیم  تاریخ دادنامه: 29/4/1395 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بند 4 ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر بجنورد مصوب…..