برچسب: شورای ملی
دولت در برابر سالمندان چه تکالیفی دارد؟

۲۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دولت در برابر سالمندان چه تکالیفی دارد؟


در معنای عام سالمندی عبور از مرز ۶۰ سالگی است؛ اما سازمان بهداشت جهانی سالمندی را به این صورت تعریف می‌کند: سالمند جوان 60 تا 74 سال، سالمند میان‌سال 74 تا 90 سال و سالمند پیر ۹۰ سال به بالا…