برچسب: شورای ملی سالمندان
سن بازنشستگی در ایران پایین استتشکیل جلسه شورای عالی سالمندان
5 مهر 1395
بدون دیدگاه

سن بازنشستگی در ایران پایین استتشکیل جلسه شورای عالی سالمندان

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان: سن بازنشستگی در ایران پایین استتشکیل جلسه شورای عالی سالمندان بازنشستگی بازنشسته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، از تشکیل جلسه شورای عالی سالمندان با حضور وزیر رفاه در روز پنجم مهر به مناسبت هفته تکریم خانواده و بازنشسته و همچنین روز جهانی سالمندان خبر داد. فرید براتی سده، بابیان اینکه…..