برچسب: شوراي بررسي متون
کاهش تعداد دانشجویان پژوهشگاه در دستور کار است
25 آبان 1395
بدون دیدگاه

کاهش تعداد دانشجویان پژوهشگاه در دستور کار است

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: کاهش تعداد دانشجویان پژوهشگاه در دستور کار است رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ضمن تأکید بر اینکه وقت پژوهشگران و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه نباید صرف آموزش منهای پژوهش شود، بلکه باید دراین پژوهشگاه به تربیت نخبگان بپردازیم، از کاهش تعداد دانشجویان پژوهشگاه خبر داد. دکتر…..