برچسب: شوراهای صنفی
استفاده از تواناییهای شوراهای صنفی در دانشگاهها

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استفاده از تواناییهای شوراهای صنفی در دانشگاهها


صدیقی با اشاره به تقاضاهای صنفی دانشجویان از مسوولین وزارت علوم اظهار کرد: درخواستهای صنفی دانشجویان امری طبیعی است. آنها کمبودهای رفاهی را ابراز می‌کنند و شورای صنفی فضای مناسبی برای بیان خواسته‌های دانشجویان است.
..