برچسب: شهید نورایی
شهید نورایی

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهید نورایی


مترجم، نویسنده، روزنامه‌نگار حقوقدان
در فروردین‌ماه سال 1291 در خانواده‌ای از دیوانیان و مستوفیان آشتیانی اما در تهران به دنیا آمد. وی کودکی خردسال بود که پدرش مؤتمن لشکر در مأموریت آذربایجان کشته شد و بعدها که نام خانوادگی مرسوم شد عنوان شهید بر نام خانوادگی وی افزوده شد…