برچسب: شهلا کاظمی پور
«عدالت جنسیتی»
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

«عدالت جنسیتی»

«عدالت جنسیتی» فراتر از برابری عدالت جنسیتی به معنای رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی به همه امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است به‌گونه‌ای که در حق هیچ‌کدام اجحافی نشود، حال باید دید تا چه میزان این عدالت به سمت شایسته‌سالاری و استفاده از فرصتها به‌صورت برابر در کشور رعایت می‌شود. در برنامه‌های توسعه…..