برچسب: شهرداری ها
شوراهای اسلامی و شهرداری ها
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

شوراهای اسلامی و شهرداری ها

ماده ۵۷ تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاههای سوخت به جهت مغایرت با بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷،  ابطال می شود. رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد…..