برچسب: شهربازی
اوقات فراغت از مؤلفه‌های اصلی حقوق بشر است
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

اوقات فراغت از مؤلفه‌های اصلی حقوق بشر است

اوقات فراغت از مؤلفه‌های اصلی حقوق بشر است     حسین احمدی نیاز درباره مقوله حقوق شهروندی و اوقات فراغت، می‌گوید: همیشه مفهوم اوقات فراغت از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی موردبررسی قرارگرفته حال‌آنکه اوقات فراغت یکی از مؤلفه‌های اصلی حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ به‌طوری‌که در اعلامیه حقوق بشر جهانی نیز مورد تاکید قرارگرفته…..